I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace s mladými z DCM a Karlem Honkou

Duchovní pořady

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021