I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

s P. Leošem Ryškou SDB

Duchovní pořady

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021