I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Antonín Dvořák: oratorium Svatá Ludmila

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2021

Hudba - vážná

Premiéra: 19.9.2021

Výroba: 2021

Slavnostní zahajovací koncert Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc 2021 z katedrály sv. Václava v Olomouci.

účinkují:
Eva Hornyaková / soprán
Václava Krejčí Housková / alt
Roman Berger / tenor
Jakub Rousek / tenor
Jan Šťáva / bas
Český filharmonický sbor Brno
Moravská filharmonie Olomouc
Petr Fiala / sbormistr
Jakub Klecker / dirigent

Svatá Ludmila je oratorium pro sóla, sbor a orchestr, Op. 71, které napsal Antonín Dvořák na český text Jaroslava Vrchlického. Je v pořadí třetím Dvořákovým oratorním dílem.

Námět oratoria pojednává o období z raných českých dějin, kdy pohanství bylo střídáno křesťanstvím. Libreto sestává ze tří částí: Na nádvoří hradu mělnického, V lesích berounských, V chrámu velehradském. V první části přichází na Ludmilin hrad v Mělníku poustevník Ivan, který přesvědčuje pohanský lid o jediném Bohu. Ve druhé části Ivana vyhledá kněžna Ludmila, která se chce nechat pokřtít. Také dojde k setkání s Bořivojem, který se do Ludmily zamiluje a je ochoten přistoupit na křesťanství, pokud ji tím získá za ženu. V třetí části probíhá obřad na Velehradě, kde Ludmila s Bořivojem přijímají křest od biskupa Metoděje.

V oratoriu se střídají pasáže dramatické s lyrickými, velkolepé s intimními. Kromě sólových hlasů se výrazně uplatňuje sbor. V závěru díla Dvořák zhudebnil historický chorál Hospodine pomiluj ny, který zahajuje třetí část v podobě slavnostního pochodu a zakončuje celé oratorium jako velkolepá fuga.

Hudba - vážná

Premiéra: 19.9.2021

Výroba: 2021