I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání

Karel Smetana - kaple sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích u Litovle

Publicistika

Premiéra: 24.9.2021

Výroba: 2021

Karel Smetana s pokorou vzhlíží k předkům, kteří stavěli prosté kříže, kapličky nebo Boží muka k oslavě Boha, zastavení se, modlitbě při putování nebo těžké práci na poli. Zvláště silný vztah má ke kapli sv. Cyrila a Metoděje v Haňovicích, kde s manželkou nechali pokřtít prvorozeného syna Káju, a dá-li Bůh, jak říká, nechají tu pokřtít i další děti. Když Karel kolem kaple prochází, často vzpomene na svoji prababičku z Dolního Němčí, které sousedé neřekli jinak než „Anička krojová“. Byla velkou Mariánskou a Cyrilometodějskou ctitelkou. Naplňovala odkaz tatíčka Stojana a Karla odmalička vedla k dodržování tradic a lidové zbožnosti. Snad i proto se Antonín Cyril Stojan stal jedním z jeho velkých životních i politických vzorů. Stojanovo životní motto: Mám jen to, co jsem dal druhým z lásky k Bohu, je mu stálou inspirací.

Publicistika

Premiéra: 24.9.2021

Výroba: 2021