I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

29. 9. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021

Bible na rozcestí historie, vědy, práva a modlitby

Bible je Boží slovo, které se zjevilo v lidských dějinách a zaznívalo z úst proroků, Ježíše i apoštolů. Bible stojí na průsečíku historie, vědy, práva a modlitby.


Sukot, svátek stánků

Na minulý týden připadl sedmidenní židovský svátek Sukot neboli svátek stánků. Je to připomínka putování Izraelitů pouští po vyvedení z Egypta, kdy přebývali ve stanech.


Ruiny kostela sv. Jana Křtitele

Al-Mansoura byla arabská vesnice v Galileji, kde žili maronitští křesťané. Lidé se nyní snaží o rekonstrukci zničeného chrámu sv. Jana Křtitele.


Svátek filipínského světce Lorenza Ruize

Společentví sv. Lorenza Ruize Jeruzalémě oslavilo 27. výročí svého založení a také svátek svého patrona, prvního filipínského světce, který zahynul při pronásledování křesťanů v Japonsku v 17. století.

Zpravodajství

Premiéra: 29.9.2021

Výroba: 2021