I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Archeologické nálezy ve Svaté zemi

Publicistika

Premiéra: 17.9.2021

Výroba: 2021

Čeští odborníci pomáhají ve Svaté zemi odkrývat svatyni v blízkosti Jeruzaléma podobnou Šalamounovu chrámu. Budou se přepisovat dějiny? Shoduje se vyprávění Bible s nálezy archeologie? Jak spolupracují židovští a křesťanští odborníci, na to budou u Kulatého stolu odpovídat doc. Filip Čapek - Centrum biblických studií, prof. Martin Prudký, biblista a David Rafael Moulis - fotograf expedice Tel Moca. Ptát se bude Daniela Brůhová.


Publicistika

Premiéra: 17.9.2021

Výroba: 2021