I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dobrá obec Dobrá

Dokumentaristika

Premiéra: 4.10.2021

Výroba: 2021

Její historie je opravdu bohatá. V písemných pramenech ji nalezneme poprvé v roce 1305. Počínaje rokem 1417 je se jménem obce spojen rod Vlčků s predikátem „ z Dobré Zemice“. Z toho se dá vyvodit, že Vlček z Dobré Zemice byl na počátku 15. století držitelem vsi a že v ní též sídlil. Teprve od konce 16. století víme o Dobré něco více, než jen to, že byla vsí velkou s farním kostelem. Kostel sám má koneckonců bohatou historii. Je zasvěcen svatému Jiří, legendárnímu světci a vojákovi, který spočívá ve Svaté Zemi a je dodnes patronem proti nebezpečí války. Hlídá Dobrou znamenitě. Kolem kostela kdysi táhli ruští vojáci, když táhli proti Napoleonovi. Později, již v době míru navštívil chrám i sám car Alexandr I. Ale vraťme se zpět. V prvních záznamech o vsi, zde bylo 34 usedlostí, panská hospoda a nedaleko řeky na jednom náhonu stály tři mlýny, byl zde i rybníček. Škola v Dobré se připomíná již v roce 1568. V regionu se Dobrá stala v minulosti známou jednak okázalými poutěmi ke cti svatého Jiří a především Krajinskou výstavou v roce 1910. Koncem 19. století nastává v obci rozmach řemesel a obchodu. Tehdy se rozvíjí i spolkový život. 

Dnes již moderní obec Dobrá je charakteristická rodinnými domky se zahradami. Převažují zde služby a malovýroba. Průmysl je minimální, což z obce dělá pravou oázu uprostřed Beskyd. 

Ve znaku Dobré můžeme spatřit modrý štít a v něm vztyčeného zlatého kozla. Ten drží stříbrný kostel s věží. Jak již víme, je toho mnoho, nač mohou být obyvatelé Dobré hrdí. Mohou být hrdí na svou historii, mohou být hrdí na to, že zde bydlí dobří lidé a mohou být koneckonců hrdí, že se v Dobré - jednoduše řečeno - dobře žije…

Dokumentaristika

Premiéra: 4.10.2021

Výroba: 2021