I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Andrej Darmo - Robíme polnú neocnicu pre kňazov

Publicistika

Premiéra: 18.9.2021

Výroba: 2021

Otec Andrej Darmo stál pri vzniku diecéznych centier mládeže na Slovensku. Vo Flešbekoch hovorí o svojich dvanástich rokoch služby pre mladých, po ktorých si potreboval zobrať špeciálny sabatický čas. Strávil čas v centre pre kňazov v Texase, ktorý ho inšpiroval natoľko, že sa dnes venuje kňazom, ktorí si potrebujú oddýchnuť z náročnej služby.

Publicistika

Premiéra: 18.9.2021

Výroba: 2021