I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání

Antonín Tesařík - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích a Archeopark Mikulčice

Publicistika

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021

Velkomoravská říše je prvním historicky doloženým stabilním knížectvím západních Slovanů ve střední Evropě. Jedním z jejích významných duchovních, kulturních, politických i hospodářských center bylo Slovanské hradiště v Mikulčicích, dnes naše nejrozsáhlejší archeologické naleziště. Nalezenými artefakty je s ním spojen i nedaleký kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde v mládí ministroval mikulčický rodák Antonín Tesařík.

Publicistika

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021