I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Leoš Ryška SDB - Zázraky v pralese

Duchovní pořady

Výroba: 2021

Leoš Ryška je kněz, salesián, režisér a filmový producent. Společně s Martinem Holíkem založil Tv Noe, v níž je ředitelem. Spravuje římskokatolickou farnost Heřmanice. Vystudoval Teologickou fakultu v Litoměřicích a v r. 1989 byl vysvěcen na kněze. V roce 1995 úspěšně dovršil studium na VOŠ filmové ve Zlíně. Několikrát absolvoval stáž v Telepace Italia. Založil společnost Telepace, která se zabývá výrobou dokumentů a vzdělávacích pořadů. Jako režisér, kameraman a střihač podnikl řadu misijních cest do chudých afrických oblastí – Ugandy, Malawi, Zambie, ale také Oceánie – Papuy Nové Guiney, Indie nebo do Latinské Ameriky – Ekvádoru a Paraguaye. Podílí se také na misijních výpravách a jejich dokumentaci, např. do Papuy Nové Guiney společně s Filipem Breindlem a s P. Jiřím Šlégrem. Získal mnoho ocenění na různých festivalech a přehlídkách. Je pravidelným porotcem na festivalu dětského filmu v Ostrově nad Ohří.

Duchovní pořady

Výroba: 2021