I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

15 let s NOE - slavili jsme s Vámi

Dokudrama

Zábava

Premiéra: 9.10.2021

Výroba: 2021

Čtyřmi příběhy světců, jak je zachytila Tv Noe ve svých dokudramatech, vás provedli moderátorka Marie Hodinářová a režisér Štěpán Josef Lankočí.

Zábava

Premiéra: 9.10.2021

Výroba: 2021