I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na zahájení synody o synodalitě

Vatikán, bazilika sv. Petra

Duchovní pořady

Premiéra: 10.10.2021

Výroba: 2021

Přenos mše svaté na zahájení synody o synodalitě z baziliky sv. Petra v Římě. Liturgii předsedá papež František.

Téma synody: “Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání”.

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájí papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.
více na www.cirkev.cz

Duchovní pořady

Premiéra: 10.10.2021

Výroba: 2021