I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Vavřince

Píšť

Duchovní pořady

Premiéra: 16.10.2021

Výroba: 2021

Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David a biskup diecéze Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst budou celebrovat mši svatou v kostele sv. Vavřince v Píšti u příležitosti návratu historického zvonu z Německa.

Kostel také nese titul Mariánská poutní svatyně v Píšti zasvěcená modlitbám za mír a usmíření mezi níárody.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.10.2021

Výroba: 2021