I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

6. 10. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021

Svatý Jeroným: 40 let biblických překladů

Věřící si 30. září připomněli liturgickou památku svatého Jeronýma, jednoho z velkých učitelů západní církve, který celý svůj život věnoval studiu a překladu Písma svatého.


Nový apoštolský nuncius ve Svaté zemi

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě byl slavnostně přivítán nový apoštolský nuncius ve Svaté zemi mons. Adolfo Tito Yllana.


Pokračují opravy v bazilice Božího hrobu

Po přerušení v důsledku pandemie se nyní opět rozběhly opravy v bazilice Božího hrobu.


Svátek Simeona a Kleofáše v Emmaus

26. září slavili františkáni svátek svatých Simeona a Kleofáše ve vesnici Emmaus – Al Qubeibeh. Hlavním celebrantem byl kustod Svaté země otec Francesco Patton.


Kongregace Dcer milosrdné lásky v Jeruzalémě

V jeruzalémské obchodní čtvrti Mamilla najdeme domov sv. Vincence z Pauly, kde působí skupina řeholních sester z kongregace Dcer milosrdné lásky, a to již od konce 19. století.

Zpravodajství

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021