I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

13. 10. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2021

Svátek sv. Františka v Jeruzalémě

„Následovat Pána a jeho učení.“ Pod tímto heslem slavili františkáni, místní křesťané a další komunity svátek svého patrona sv. Františka z Assisi v kostele svatého Salvátora v Jeruzalémě.


Svátek světce slavili i ve farnostech a školách

Také františkánské farnosti a školy slavili svátek sv. Františka modlitbou, představením nových pastoračních programů a kulturními i sportovními aktivitami. Některých se zúčastnil i kustod Svaté země otec Francesco Patton.


Zahájení akademického roku

„Písmo svaté je naším každodenním pokrmem,“ zaznělo při zahájení nového akademického roku na Františkánském biblickém institutu a teologickém institutu Jerosolimitanum (čte se stejně). O nových výzvách a kreativitě při prohlubování znalostí bible hovoří otec Frederik Manns.


Výročí Domu dítěte v Betlémě

Otec Francesco Patton slavil mši svatou 24. září v Betlémě, u příležitosti oslavy 14. výročí založení Domu dítěte, kde se starají o chudé a opuštěné děti. Zúčastnil se také zakladatel tohoto zařízení otec Amjad Sabarra.

Zpravodajství

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2021