Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Kulatý stůl

Závislost na internetu – nutné zlo?

Publicistika

Premiéra: 15.10.2021

Výroba: 2021

Patří mezi nové závislosti současnosti i závislost na internetu a nových technologiích. Jak se tyto závislosti projevují a jaké jsou varovné signály, že se stáváme závislými? Odrazila se v tom i pandemie covid-19? Jak se taková závislost léčí a co je nejlepší prevencí? O tom budou mluvit zkušení adiktologové prof. PhDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a jeho kolegové Mgr.Jaroslav Vacek spolu s Mgr. Kateřinou Lukavskou. Ptát se bude Daniela Brůhová. 

Publicistika

Premiéra: 15.10.2021

Výroba: 2021