Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Za obzorem

Zvony míru a pokoje pro Evropu

Publicistika

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2021

Projekt návratu zvonů do farností v České republice a v Polsku, které se během 2. světové války staly součástí Německé říše.


Rekvírované zvony měly během 2. světové války sloužit válečné mašinerii k výrobě zbraní. Pouze pětina zvonů unikla zničení a byla po válce zavěšena v západoněmeckých kostelech. Projekt diecéze Rottenburg-Stuttgart se nyní angažuje v navrácení zvonů do původních farností v České republice a Polsku. Do ostravsko-opavské diecéze se v rámci projektu „Zvony míru a pokoje pro Evropu“ vrátí celkem šest zvonů. První z nich, zvon z roku 1649, dostane farnost Píšť na Hlučínsku. O obdivuhodném projektu, jehož iniciátorem je německý biskup Dr. Gebhard Fürst, hovoří P. Černota, Jarmila Polomská a Daniel Fichna, radní a starosta obce Píšť. Moderuje Gabriela Westová.Publicistika

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2021