I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Pavol Strežo: Pronásledování má i formu výsměchu

Publicistika

Premiéra: 16.10.2021

Výroba: 2021

Žije s manželkou Jankou a třemi dětmi v Dolném Kubíně a je aktivní v komunitě Nové evangelizace. Pavel často pracuje, slouží a evangelizuje v České republice, lidé ho znají ze seminářů s názvem "Otcovo Srdce". Na srdci mu leží téma odpuštění a smíření mezi lidmi, o kterém budeme hovořit i v dnešním díle retrospektivy.

Publicistika

Premiéra: 16.10.2021

Výroba: 2021