I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hledání skrytých svatých míst

Patmos

Dokumentaristika

Premiéra: 23.10.2021

Výroba: 2013

Patmos je ostrov v Egejském moři, který svoji slávu získal díky biblické Knize zjevení. Jde o velmi oblíbenou destinaci křesťanů. Na ostrově Patmos se nachází jeskyně, ve které se dostalo evangelistu Janovi zjevení a nachází se na něm také několik klášterů zasvěcených svatému Janovi. Přidejte se k nám na této náboženské cestě a ostrov Zjevení.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.10.2021

Výroba: 2013