I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Hledání skrytých svatých míst

Istanbul 1

Dokumentaristika

Premiéra: 8.1.2022

Výroba: 2016

Konstantinopol byl nazýván Novým Římem nebo Novým Jeruzalémem, symbolem obrazné říše, strážcem řecko-římské civilizace, centrem pravoslavného i křesťanského světa, směsicí kultur a křižovatkou mezi Evropou a Asií. Cesta do Istanbulu je vyprávěna skrze památky dějin tohoto města.

Dokumentaristika

Premiéra: 8.1.2022

Výroba: 2016