I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 10. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 20.10.2021

Výroba: 2021

Kafarnaum, svědek učení a zázraků Ježíše Krista

Kustodie Svaté země si 9. října připomněla památku všech událostí, kázání a zázraků, které Kristus vykonal ve městě Kafarnaum na břehu Galilejského jezera.


Katoličtí biskupové hovořili o synodální cestě

Plenární zasedání Sdružení katolických ordinářů Svaté země se konalo v Nazaretu. Hlavními tématy byla synodální cesta, služba katechetů a směrnice pro ekumenickou pastoraci.


Nové duchovní povolání v Gaze

Své řeholní sliby v kongregaci Vtěleného Slova složil Abdallah Jeldah, který pochází z latinské farnosti v Gaze. Je to první duchovní povolání v této oblasti po mnoha desítkách let, jak říká správce farnosti otec Gabriel Romanelli.


Seminář je základem dobré sklizně

V semináři v Beit Jalá v Palestině vychovávají nové dělníky, kteří touží pracovat na vinici Páně. I když v poslední době pociťují i zde nedostatek nových duchovních povolání, neztrácejí naději do budoucna.


Svátek Panny Marie Bolestné v Aboud

V palestinské vesnici Aboud oslavili svátek Panny Marie Bolestné, které je zasvěcen zdejší farní kostel.

Zpravodajství

Premiéra: 20.10.2021

Výroba: 2021