I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Rodinám dětí, které nežily

Publicistika

Výroba: 2021

V čase, kdy si připomínáme své zemřelé, se často vydáváme na místa, kde odpočívají jejich těla. Rodiče dětí, které zemřely před porodem, však mnohdy neměli možnost své dítě ani vidět, natožpak se s ním důstojně rozloučit. I když se situace pomalu zlepšuje, ještě stále jde o téma, o kterém se ve veřejném prostoru mnoho nedozvíme. Smrt dítěte je individuální zkušenost, dokážeme jako společnost být potřebným dostatečně nablízku? Kdo a jak může doopravdy pomoci? A podařilo se pro rodiče vybojovat prostor i v legislativě?

Své dotazy, postřehy můžete již před pořadem nebo v jeho průběhu zasílat na e-mail vysilani@tvnoe.cz anebo pomocí SMS na tel. č. 775177377.

Publicistika

Výroba: 2021