I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokojné umírání: Paliativní péče vs eutanazie

Dokumentaristika

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2020

 Pokojné umírání je název nového dokumentu z produkce Goya Pruducciones. Dokument odpovídá na otázky, zda je v konečné fázi života možné netrpět, necítit strach a úzkost, nebýt sám a cítit lásku a pokoj a být milován. Svědectví lékařů, zdravotních sester, psychologů, dobrovolníků a příbuzných nemocných ukazují, že to není utopie. Díky paliativní péči je to realita.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2020