I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

3. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 3.11.2021

Výroba: 2021

Se srdcem sv. Františka ve Svaté zemi

Svatou zemi navštívil nový generální ministr františkánského řádu otec Massimo Fusarelli. Prožil zde pět dní naplněných mnoha setkáními a prohlídkou nejvýznamnějších posvátných míst. Seznámil se s rozmanitými pastoračními aktivitami františkánů a setkal se také s místními křesťany.


Effatha – znamení Boží dobroty

Papežský institut Effatha Pavla VI. v Betlémě pomáhá sluchově postiženým dětem. U příležitosti 50. výročí založení tohoto střediska sloužil 22. října mši svatou apoštolský nuncius v Izraeli Mons. Adolfo Tito Illana.


Vinařství z byzantských dob

V průběhu archeologických výzkumů, které prováděl izraelský památkový úřad ve městě Javne nedaleko Tel Avivu, byly objeveny pozůstatky velkého vinařského závodu z byzantské epochy. Jeho roční produkce dosahovala až dvou miliónů litrů vína, které se odtud exportovalo do celé oblasti Středomoří.

Zpravodajství

Premiéra: 3.11.2021

Výroba: 2021