I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

s Márií Kunstovou

Publicistika

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2021

Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a hostem Márií Kunstovou, farářkou Evangelické církve metodistické v Třeboni. Téma pořadu je biblická kniha Jonáš.

Publicistika

Premiéra: 1.11.2021

Výroba: 2021