I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

J. K. Matocha, výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa

Publicistika

Premiéra: 4.11.2021

Výroba: 2021

Rozhovor o olomouckém arcibiskupovi Josefu Karlu Matochovi z Arcibiskupského paláce v Olomouci. Moderuje P. Marián Pospěcha.

Olomoucký arcibiskup J. K. Matocha byl jmenován do čela olomoucké arcidiecéze  měsíc po nástupu komunistické diktatury v roce 1948 a trvalo jen dva roky, než nový režim zasáhl do jeho života: olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha se stal vězněm ve vlastní rezidenci a po jedenácti letech nekrvavého mučednictví, 2. listopadu 1961, zde také zemřel.



Publicistika

Premiéra: 4.11.2021

Výroba: 2021