I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

10. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 10.11.2021

Výroba: 2021

Zahájení synodální cesty

V den slavnosti Panny Marie Královny Palestiny se velký počet křesťanů ze Svaté země vydal do svatyně v Deir Rafat, aby se zúčastnili oficiálního zahájení generální synody katolické církve ve Svaté zemi.


Modlitební vigilie za misie

Na závěr misijního měsíce se řeholníci ze Svaté země setkali na modlitební vigilii za všechny misijní díla ve světě.


Sklizeň oliv v Getsemanech

V Getsemanské zahradě začala letošní sklizeň oliv. Toto místo je jedním z nejvíce navštěvovaných v celé Svaté zemi. Přicházejí sem poutníci různého vyznání z celého světa.


Program na podporu zaměstnanosti v Palestině

Institut komunitního partnerství při Betlémské univerzitě ve spolupráci s Latinským patriarchátem v Jeruzalémě zahájil projekt s názvem „Afaq“ (afak) na podporu podnikání a zaměstnanosti zvláště mladých lidí v Palestině.


Varhanní festival Svaté země

Začal už osmý ročník Varhanního festivalu Svaté země. Letos i s účastí umělců i jejich posluchačů v několika městech a jejich chrámech.

Zpravodajství

Premiéra: 10.11.2021

Výroba: 2021