I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. Mgr. Ján Biroš

Publicistika

Premiéra: 6.7.2009

Výroba: 2008

„Boží prozřetelnost je vytrvalá, jen ji musíme umožnit konat.“ Jaroslav Kratka pozval do pořadu PVM katolického kněze z východního Slovenska P. Jána Biroše. Do kněžského semináře se dostal až na počtvrté. Mezitím vystudoval stavitelství a budoval hlavně mosty. Věřil však, že jednou bude budovat ty nejdůležitější mosty –mosty mezi člověkem a Bohem. Pochází z vesnice Víťaz a už jako mladý kluk se přesvědčil, že název této vesnice není náhodný. Tamější farníci navzdory zákazu postavili kostel a on se mohl na tom podílet. Později, jako seminarista slyšel kázat česko-budějovického biskupa Lišku a bytostně zatoužil, aby právě z rukou tohoto biskupa přijal kněžské svěcení. Stalo se. Pochopil, že Bůh splní naše prosby, pokud jsou ve shodě s Jeho vůli a slouží Jeho oslavě. Velkou inspirací je mu slovenský básník Andrej Sládkovič, jehož básně recituje zpaměti.

Publicistika

Premiéra: 6.7.2009

Výroba: 2008