I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody

chrám Matky Boží před Týnem, Praha

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2021

Výroba: 2021

Přenos bohoslužby na poděkování za dar svobody. Celebruje Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2021

Výroba: 2021