I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

17. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 17.11.2021

Výroba: 2021

Oprava komplexu Dar al-Consul

Po osmi letech oprav byl opět otevřen ubytovací komplex Dar al-Consul, který spravuje Kustodie Svaté země. Toto zařízení poskytuje ubytování turistům a poutníkům a nabízí také pracovní příležitosti místním obyvatelům. Kustodie tak pomáhá nejen při zachování místního kulturního dědictví ale i při zlepšení životní úrovně palestinských rodin.


Františkánská pěší pouť v Sýrii

Po 11 letech se v Sýrii opět konala františkánská pěší pouť. Stovka mladých lidí z různých syrských měst se s odvahou vydala na týdenní putování.


Studijní kurz Nového zákona

Pro židy je Tóra, tedy prvních pět knih Starého zákona, posvátným textem. Skupina židů se rozhodla prohloubit a rozšířit své znalosti i o kapitoly Nového zákona, a proto navštěvují biblický kurz.


Maják uprostřed pouště

Nedaleko Jericha v Judské poušti se nachází klášter Pokušení. Připomíná událost, kdy se Ježíš po svém křtu v Jordáně čtyřicet dní postil na poušti a pokoušel ho ďábel.

Zpravodajství

Premiéra: 17.11.2021

Výroba: 2021