I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Víra do kapsy

Jsou duchovní cvičení i pro mě?

Publicistika

Premiéra: 15.11.2021

Výroba: 2021

Co znamená duchovní cvičení?  Je proto nutné cestovat mimo domov? Je možné chodit na duchovní cvičení s dětmi? Na toto téma jsme si povídali s ignaciánským duchovním vůdcem Jakubem Garčarem, manželi Mrázkovými a salesiánem Josefem Lančaričem, kazatelem duchovních cvičení.

Publicistika

Premiéra: 15.11.2021

Výroba: 2021