I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 11. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 24.11.2021

Výroba: 2021

Svátek rozmnožení chlebů a ryb

Latinský patriarcha Jeruzaléma Mons. Pierbattista Pizzaballa sloužil mši svatou v den, kdy si křesťané v Tabze připomněli Ježíšův zázrak rozmnožení chlebů a ryb. Zúčastnilo se mnoho místních věřících, kněží a řeholníků.


Iniciativa za návrat poutníků do Svaté země

Už dva roky je turistický ruch ve Svaté zemi úplně ochromen v důsledku pandemie. Místní církev vyzývá vládu, aby zjednodušila přístup turistů a poutníků do Izraele a Palestiny.


Svátek svatého Jiří v Lodu

Řecká pravoslavná církev v městě Lod slavila výročí přenesení ostatků svatého Jiří. Liturgii zde předsedal arcibiskup Aristarchos, který je také generálním sekretářem řeckého pravoslavného patriarchátu.


Učebny pro křesťanské imigranty a žadatele o azyl

Papežské misie v Jeruzalémě ve spolupráci s patriarchálním vikariátem pro migranty a dalšími neziskovými organizacemi otevřely nové učebny pro přistěhovalce a uprchlíky. Podílela se na tom i asociace „Tereziánská instituce“, která sdružuje španělsky mluvící křesťany.


Opera o životě sv. Františka

Historické setkání svatého Františka se sultánem Malikem Al-Kamilem se stalo předlohou pro operní inscenaci, která měla svou premiéru v Libanonu.

Zpravodajství

Premiéra: 24.11.2021

Výroba: 2021