I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Martin Havrda: Pandemie z pohledu kovidového oddělení

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021

Primář interní kliniky MUDr. Martin Havrda koordinuje kovidovou péči ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a V souvislostech komentuje aktuální zhoršující se situaci.

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021