I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

sestra Helena - Boha jsem potkala za komunismu na protináboženském školení

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021

Františkánka, učitelka, evangelizátorka a zakladatelka komunity Maranatha. Sestra Helena ve Flesbes vypráví o tom, jak se jí Bůh nadpřirozeně dotkl při její protináboženské výchově. Popisuje pronásledování za komunismu, domovní prohlídky a také to, jak odpustili těm, kteří je pronásledovali. Vzpomíná na setkání s Eliasem Vellou, který rozpoznal její vnitřní zranění z pronásledování a jak ji z něj Bůh začal uzdravovat. Více se dočtete v knize Fleshbooks.

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021