I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

sestra Helena - Boha som stretla za komunizmu na protináboženskom školení

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021

Františkanka, učiteľka, evanjelizatorka a zakladateľka spoločenstva Maranatha. Sestra Helena vo Flešbekoch hovorí o tom ako sa jej Boh nadprirodzene dotkol na protináboženskom školení. Opisuje prenasledovanie za komunizmu, domové prehliadky a tiež to ako odpúšťali tým, ktorí ich prenasledovali. Spomína stretnutie s Eliasom Vellom, ktorý rozlíšil jej vnútorné zranenie z prenasledovania a to ako ju Boh z toho začal uzdravovať. Viac sa dozviete vo Flešbekoch. 

Publicistika

Premiéra: 27.11.2021

Výroba: 2021