I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 12. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 1.12.2021

Výroba: 2021

Mše svatá ke cti sv. Josefa

V kostele svatého Josefa v Betlémě sloužil mši svatou k poctě Ježíšova pěstouna vikář Kustodie Svaté země otec Dobromir Jasztal (jaštal). Podle tradice se na tomto místě nacházel dům, kde přebývala Svatá rodina.


Památka svaté Marie Alfonsiny

Mnoho věřících se zúčastnilo oslavy liturgické památky palestinské řeholnice svaté Marie Alfonsiny. Slavnostní mši svatou sloužil 19. listopadu latinský patriarcha Jeruzaléma Mons. Pierbattista Pizzaballa v kostele růžencových sester.


Pokračují práce na přípravě Muzea Svaté země

V minulých dnech se do Jeruzaléma vrátil odborný tým, který dohlíží na dokončovací práce Muzea Svaté země. Zabýval se také otázkami ekonomické podpory tohoto projektu.


Nové prostory vikariátu pro migranty a uprchlíky

Nové kanceláře vikariátu pro migranty a uprchlíky, který působí v rámci Latinského patriarchátu v Jeruzalémě, vznikly v klášteru sester misionářek sv. Karla Boromejského. Provedl nás jimi patriarchální vikář otec Nikodemus Schnabel.


Projekt otevřených památek

Už deset let se Kustodie Svaté země účastní projektu Open House Jerusalem, který se snaží zpřístupnit návštěvníkům některé kulturní památky. Mohou si prohlédnout například konvent svatého Salvátora nebo Malé večeřadlo.

Zpravodajství

Premiéra: 1.12.2021

Výroba: 2021