I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Biblická studna

se Sašou Jacobea

Publicistika

Premiéra: 6.12.2021

Výroba: 2021

Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a hostem Sašou Jacobea, farářkou Českobratrské církve evangelické. Téma pořadu je text z 1. kapitoly Matoušova evangelia.

Publicistika

Premiéra: 6.12.2021

Výroba: 2021