I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Flešbeky - Godzone podcast

Július Slovák - HĽADAJME, AKO POVZBUDIŤ ĽUDÍ NAPRIEK PANDÉMII

Publicistika

Premiéra: 11.12.2021

Výroba: 2021

Július Slovák je riaditeľ projektu Godzone, líder kapely ESPÉ a vedúci spoločenstva SP na Sliači. Hovorí o tom, ako prinášať nádej aj napriek pandémii, čo čaká projekt Godzone v novom roku a ako hodnotí Godzone tour 2021, na ktorom spieval so svojim synom a ktoré bolo spojené aj s množstvom nepredvídateľných zmien a obmedzení. Viac vo Flešbekoch!

Publicistika

Premiéra: 11.12.2021

Výroba: 2021