I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

15. 12. 2021

Zpravodajství

Premiéra: 15.12.2021

Výroba: 2021

Cesta ve jménu bratrství

Přinášíme ohlédnutí za apoštolskou návštěvou papeže Františka na Kypru. Připomeneme slova Svatého otce i náboženských představitelů ze Svaté země.


Zakončení Roku sv. Josefa a slavnost Panny Marie

V Nazaretu se slavila mše svatá na závěr Roku sv. Josefa a také slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.


Vánoční atmosféra ve Svaté zemi

Ulice Jeruzaléma i Betléma už zaplavila vánoční výzdoba a rozsvícené stromky. To vše se nemůže obejít bez účasti místních obyvatel.


Světla Chanuky a Boží zázraky

Na přelomu listopadu a prosince slavili židé osmidenní svátek světel neboli Chanuku. K tradičním zpěvům, zvykům a zapalování svícnů se připojili také křesťané a muslimové.


Kulturní vazby mezi kustodií a Francií

Kustod Svaté země otec Francesco Patton se v Paříži zúčastnil oslav stého výročí založení časopisu Svatá země. Při té příležitosti byla podepsána dohoda o spolupráci mezi františkánskou kustodií a francouzskou Národní knihovnou.

Zpravodajství

Premiéra: 15.12.2021

Výroba: 2021