I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání s biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, bohoslovci a katechety

Papež František v Řecku

Duchovní pořady

Premiéra: 4.12.2021

Výroba: 2021

Setkání s biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, bohoslovci a katechety v katedrále svatého Dionýsia v Aténách.

Duchovní pořady

Premiéra: 4.12.2021

Výroba: 2021