I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na hlbinu

Séria vyučovaní na podnetné témy

Duchovní pořady

Premiéra: 15.12.2021

Cieľom stretávania sa prostredníctvom tejto série vyučovaní je prehlbovanie poznatkov v živote viery a v duchovnom živote. Prvá téma je Božia láska. Aká je Božia láska? Čo znamená, že Boh ma miluje nekonečnou láskou? Spolu s kňazom Dominikom Markošom sa zamyslíme na tajomstvom Božej lásky.

Duchovní pořady

Premiéra: 15.12.2021