I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 4.1.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Novoroční mše svatá ve Vatikánu

Papež František zahájil nový rok bohoslužbou v bazilice sv. Petra. Prvního ledna slavil mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie. Papež připomněl Pannu Marii jako matku. A připomněl i odvahou matek, které vždy najdou sílu pomoci svým dětem, když jsou nemocné nebo v nesnázích, a dát jim naději.


Tříkrálová sbírka 2022

Prvního ledna začal 22. ročník Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá česká Charita. V prvním pracovním dnu nového roku se k dětským koledníkům přidávají většinou i představitelé Charit.


Živý betlém v Ludgeřovicích

Po roční odmlce byly v mnoha farnostech součástí vánočních svátků opět živé betlémy, konaly se pod širým nebem i v kostelích. Jeden z nich se s velkou účastí dětí uskutečnil v Ludgeřovicích na Opavsku. Jeho podoba byla letos trochu netradiční, líbil se ale moc.


Pohřeb P. Ludvíka Armbrustera SJ

Ve věku 93 let opustil tento svět jezuita Ludvík Armbruster. Poslední rozloučení se konalo v pražském kostele sv. Ignáce. Profesor Armbruster strávil čtyřicet let svého života v Japonsku, zastával i prestižní funkci ředitele centrální univerzitní knihovny v Tokiu.


Setkání náboženských představitelů

Na setkání v Praze si náboženští představitelé připomněli oběti pandemie a vyzvali k jednotě a dodržování protipandemických opatření včetně očkování. Mluvčí na daná témata nahlíželi v hlubších souvislostech.


Labyrint světa a ráj betlémské stáje

Vánoční doba bývá v evangelických sborech spjata se ztvárněním vánočního poselství dětmi. V Praze-Vršovicích prožili evangelíci už po několikáté adventní bohoslužbu v profesionálním pražském divadle Mana, které je součástí kostela církve husitské. Průvodcem jim byl Komenského poutník.


Novoroční koncert Jaroslava Svěceného

Novoroční koncert Jaroslava Svěceného se konal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Houslového virtuosa na varhany doprovázel Václav Uhlíř. Výjimečný hudební zážitek ocenili posluchači ve zcela zaplněném chrámu dlouhým potleskem.DIÁŘ

Svatá Hora, 5. ledna

Arnošt z Pardubic a Svatá Hora

Další přednáška cyklu Cest do minulosti Svaté Hory bude věnována Arnoštovi z Pardubic a svatohorské sošce Panny Marie. V refektáři kláštera bude přednášet archivářka Věra Smolová. 


Olomouc, 5. ledna

Zdravotníci, děkujeme vám!

Fotografie o práci lékařů na covidovém oddělení budou k vidění na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Otevření výstavy se zúčastní proděkan Milan Kolář a biskup Antonín Basler.


Olomouc, 6. ledna

Tříkrálové putování

Tři králové na koních projedou centrem Olomouce od katedrály k radnici na náměstí. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje, primátor Olomouce a biskup Josef Nuzík.

Svatá Hora,  6. ledna

Tříkrálový koncert

Jeden z mnoha letošních Tříkrálových koncertů se uskuteční v bazilice na Svaté Hoře ve spolupráci s příbramskou Charitou. Zpívat bude místní Vepřekův smíšený sbor.

Ústí nad Orlicí, 6. - 9. ledna

Prohlídka tří betlémů

​Tři betlémy je možné si prohlédnout v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Vystaven je velký papírový „ Cibulkův“ betlém, velký figurkový a Sokolův betlém.

Neratov, 8. ledna

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Účinkují sólisté, Litomyšlský symfonický orchestr a Spojené sbory z Litomyšle a blízkého okolí.

Reportáže Rome reports:

​ In first Mass of the year, Pope Francis condemns violence against women


Zpravodajství

Premiéra: 4.1.2022

Výroba: 2022