I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Benefiční koncert - Martin Chodúr a Ostravský dětský sbor

z kostela sv. Václava v Ostravě

Hudba - benefice

Premiéra: 5.1.2022

Výroba: 2021

Benefiční koncert Charity Ostrava.Účinkující: Martin Chodúr, Ostravský dětský sbor a přípravný dětský sbor Kosi. Sbormistři Jan Mlčoch, Eva Polášková.
Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2022 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto záměry (projekty) schválené Tříkrálovou komisí:
- Podpora Šatníku Charity Ostrava
- Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice
- Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie
- Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše
- Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy
- Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava
- Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra.

Hudba - benefice

Premiéra: 5.1.2022

Výroba: 2021