I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

11. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 11.1.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE


Papež se členy diplomatického sboru

Tradičně se papež v lednu setkává s velvyslanci akreditovanými u Svatého stolce. Je to setkání, na kterém papež nastíní své geopolitické priority v začínajícím roce. Hned v úvodu své promluvy se papež František věnoval jednomu z nejpalčivějších problémů dneška: koronavirové pandemii


Křest dětí v Sixtinské kapli

Každý rok na slavnost Křtu Páně křtí papež v Sixtinské kapli děti zaměstnanců Vatikánu. Kvůli pandemii byla loni tato tradice přerušena. Při slavení letošní mše svaté udělil papež svátost křtu šestnácti nemluvňatům…. Zdálo se, že je velmi šťastný, že může tuto svátost udělit.


Tříkrálový průvod ve Frýdku-Místku

Z Frýdku do Místku se vydal Tříkrálový průvod. K velké radosti nejen těch nejmenších v něm byli také dva velbloudi, kteří doprovodili kapelu i koledníky od frýdeckého zámku až do kostela svatých Jana a Pavla v Místku.


Tříkrálové koledování v Plzni

Tříkrálové koledování mívá i skromnější podobu, kdy dětští koledníci s dospělým doprovodem zpívají u dveří jednotlivých domácností. Vydali se tak třeba i do ulic Plzně. Skupinky z farnosti Panny Marie Růžencové na Slovanech patří dlouhá léta k těm nejlepším. Už více než dvacet roků je jedním z nich Milan Nový.


Tříkrálová neděle v Opavě

A ještě jedna z mnoha podob letošní Tříkrálové sbírky: V opavské konkatedrále se konala takzvaná Tříkrálová neděle. Do pokladniček mohli lidé přispět ráno po bohoslužbě, ale otevřeno bylo i odpoledne. Návštěvníci si mohli prohlédnout také nově opravenou konkatedrálu.


Sté narozeniny Vandy Malé

Sté narozeniny oslavila Charitním domě svatého Václava v Ostravě paní doktorka Vanda Malá. Jejím tchánem byl lékař Bohumil Malý, velmi uznávaný odborník na choroby plicní.


Vyšší odborná škola publicistiky v novém

Vybraní studenti Vyšší odborné školy publicistiky Praze se už čtvrtým rokem podílejí na tvorbě pořadů televize Noe. Letos škola vstupuje do 26. roku svého působení a při té příležitosti mění svůj design. Začátkem ledna slavnostně představila veřejnosti nové logo a grafiku.



DIÁŘ


Praha Vyšehrad, 14. ledna

Slavnostní bohoslužba v bazilice

Slavnostní bohoslužba k výročí úmrtí prvního českého krále a zakladatele vyšehradské kapituly Vratislava bude na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla. Celebrantem bude probošt Aleš Opatrný. 


Staňkov, 14. ledna

Koncert pro Tříkrálovou sbírku

V kostele svatého Jakuba Staršího ve Staňkově u Domažlic vystoupí soubor Collegium Musicum a žáci místní Základní umělecké školy. Výtěžek koncertu podpoří Tříkrálovou sbírku.


Svatá Hora, 15. ledna

Malé filmové exercicie

Malé filmové exercicie se konají v obnovených nově zpřístupněných sklepních prostorách Svaté Hory. Film Evalda Schorma Farářův konec doplní moderované povídání a diskuse.


Broumov, 15. a 29. ledna

Klášterem od sklepa po půdu

V broumovském klášteře se uskuteční mimořádné prohlídky prostor, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Bude možné vidět historické prostory, sklepy, opatské sály, mnišské cely i půdu.


Ostrava, 16. ledna

Pouť ke cti sv. Pavla

Poutí oslaví farnost Ostrava-Přívoz svatého Pavla, prvního poustevníka, patrona a patriarchy řádu paulínů. V průběhu dne budou čtyři mše svaté, odpoledne také v polštině.


Praha, do 23. ledna

Jiří Suchý objektivem českých fotografů

Výstava k devadesátinám Jiřího Suchého mapuje jeho profesní dráhu, ale nahlíží také do jeho dětství a osobního života. Vystaveny jsou práce řady umělců, kteří s ním úzce spolupracovali.



Reportáže Rome reports:


Pope Francis warns diplomats against “cancel culture”

Pope Francis baptizes 16 babies, asks parents to raise them "in the light of the faith"




Zpravodajství

Premiéra: 11.1.2022

Výroba: 2022