I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na hlbinu

Séria vyučovaní na podnetné témy

Duchovní pořady

Premiéra: 16.12.2021

Výroba: 2021

Cieľom stretávania sa prostredníctvom tejto série vyučovaní je prehlbovanie poznatkov v živote viery a v duchovnom živote. Druhá téma sa venuje spáse. Ako byť spasený? Ako prijať Božiu spásu? Ako ju chápať? Spolu s kňazom Dominikom Markošom budeme hľadať odpovede na tieto i na mnohé iné otázky. Na spásu sa pozrieme skrze príbeh mýtnika Zacheja a príbeh stretnutia Ježiša so samaritánkou.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.12.2021

Výroba: 2021