I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

18. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 18.1.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Nedělní modlitba Anděl Páně

Poutníci shromáždění na Svatopetrském náměstí se v neděli v poledne modlili s papežem Františkem. Po modlitbě vzpomněl papež na oběti povodní v Brazílii, které způsobily silné deště. Zahynulo několik set lidí a další tisíce ztratily domov.


Františkáni z Kustodie Svaté země u papeže

V Apoštolském paláci přijal papež František padesátičlennou delegaci pracovníků časopisu La Terrasanta. Vedl ji kustod Svaté země Francesco Patton.


Nemocniční kaplani v době kovidu

Nemocnice v Uherském Hradišti začala jako první ve Zlínském kraji přijímat pacienty s onemocněním Covid-19. Stejně jako v jiných nemocnicích, i tam dnes platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních. Neplatí však pro nemocniční kaplany, kteří o nemocné pečují duchovně.


Kniha a závoj v Klementinu

Národní knihovna v Praze vystavila o víkendu své nejvzácnější historické dokumenty. Mimořádná expozice nazvaná Kniha a závoj se zaměřila na kult svaté Ludmily a její vyobrazení v nejstarších historických pramenech. Vystavena byla například i Velislavova bible či Dalimilova kronika.


Muzeum augustiánského opatství v Brně

Obraz sv. Augustýna od Petra Paula Rubense nebo sochu Elišky Rejčky od Pavla Hřebíčka i další novinky můžete vidět v muzeu Augustiniánů na Starém Brně.


Tříkrálová sbírka v Opavě

Na stadionu basketbalového klubu Opava se na zápas připravovali nejen hráči, ale i tři králové, kteří s sebou přivezli kromě darů také dobrou kávu.


Novoroční trefa

Celostátní soutěž pro nevidomé sportovce připravilo po roční odmlce opět ostravské TyfloCentrum.Diář


Praha, 20. ledna

Mše svatá za Františka Skorinu

Zádušní mše svatá v bazilice na Vyšehradě připomene běloruského humanistu, lékaře a překladatele Bible Františka Skorinu. Ve stejném čase budou mše svaté ve Varšavě a Vilniusu, kde také žil.


Pardubice, 22. ledna

Setkání žen a dívek

Setkání žen a dívek se uskuteční v Salesiánském klubu mládeže v Pardubicích. Program na téma „O pokoji“ povede katechetka Františka Böhmová z Ostravy-Zábřehu. Na závěr bude mše svatá.


Velehrad, 23. ledna

Pouť za jednotu křesťanů

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se na Velehradě uskuteční Pouť k Panně Marii, Matce jednoty. V bazilice bude pontifikální mši svatou celebrovat olomoucký arcibiskup Jan Graubner.


Praha, 24. ledna

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba za účasti představitelů křesťanských církví bude v pražském kostele sv. Vojtěcha. Předsedat jí bude arcibiskup Jan Graubner a kázat bude evangelický biskup Tomáš Tyrlík.


Srní, od 25. ledna

Zimní šumavské putování

Zimní šumavské putování po Vintířově stezce začne v Srní, první etapa povede do Dobré Vody s návštěvou tamního kostela svatého Vintíře. Putování skončí v neděli v Blatné.


Pustevny, do 30. ledna

Festival ledových soch

Tradiční Festival ledových soch probíhá opět na Pustevnách. Návštěvníci mohou sledovat přímo při práci umělecké řezbáře z České a Slovenské republiky, kteří patří ve svém oboru k nejlepším.

Reportáže Rome reports:


Pope Francis prays for victims of flooding in Brazil

Pope Francis: Tell the story of the fraternity possible among Jews, Christians and Muslims
Zpravodajství

Premiéra: 18.1.2022

Výroba: 2022