I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

19. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 19.1.2022

Výroba: 2022

Svátek Křtu Páně u řeky Jordán

Svátek Křtu Páně 9. ledna oslavili místní křesťané na místě Qasr al-Jahud u řeky Jordán, kde ještě před dvěma lety bylo minové pole.


Betlémský Karmel a sv. Mariam Baouardy

V klášteru bosých karmelitek v Betlémě mají ve velké úctě osobnost svaté Mariam Baouardy, která tento klášter před skoro 150 lety založila.


Píseň pro Paní z Nazaretu

Modlitbou „Ave Clemens“ se začíná každou sobotu večerní světelný průvod v bazilice Zvěstování v Nazaretu.


Hledá se nejkrásnější hlas

Studenti křesťanských škol v Jeruzalémě a Betlémě se zúčastnili druhého ročníku pěvecké soutěže „O nejkrásnější křesťanský hlas“.


Krása starých filmů

Ve spolupráci s odborníky z Milána prošly digitalizací a restaurováním vzácné filmy z filmotéky Kustodie Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 19.1.2022

Výroba: 2022