I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Godzone ženská konferencia 2020

Oáza

Duchovní pořady

Premiéra: 22.1.2022

Výroba: 2020

Ženská konferencia je každoročným stretnutím žien zo Slovenska i Českej republiky. Vytvára priestor pre stretnutie žien, ktoré sa navzájom môžu inšpirovať, povzbudiť prednáškami, svedectvami, diskusiami a rozhovormi a čerpať novú nádej z modlitieb a chvál.


Podtéma konferencie, Oáza, nesie myšlienku nádeje. Rozpráva nám o nej Zuzana Petrová z katolíckeho spoločenstva SP. Nádej je hviezda, ktorá nám každý večer pripomína Božie prisľúbenie. Čo je nádej? Nie je lepšie sa opýtať, Kto je nádej? On nám vraví, o nič nebuďte ustarostení, so všetkým a v každej potrebe prichádzajte za mnou a dostanete pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie. Prestaň vyvyšovať problém a začni vyvyšovať Boha, pretože akákoľvek oblasť nášho života, ktorá nie je prežiarená nádejou, je pod mocou zlého a klamstva. Tak ako sa tomu ubrániť? To sa dozvieme v dnešnej časti.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.1.2022

Výroba: 2020