I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Na hlbinu

Séria vyučovaní na podnetné témy

Duchovní pořady

Premiéra: 15.1.2022

Výroba: 2021

Cieľom stretávania sa prostredníctvom tejto série vyučovaní je prehlbovanie poznatkov v živote viery a v duchovnom živote. Tretia téma sa venuje modlitbe. Je modlitba v živote dôležitá? Dá sa s Bohom zhovárať? Potrebujem sa učiť modlitbe? Najdôležitejšie je zasadiť semienko do zeme, ale na to, aby sa nám semienko prinieslo úrodu, potrebujeme niečo robiť. Potrebujeme sa oň starať a zalievať ho. Je práve modlitba tým, čo zalieva náš život? Spolu s kňazom Dominikom Markošom budeme hľadať odpovede na tieto i na mnohé iné otázky. Naučíme sa, ako porozumieť práve cez modlitbu tomu, že Boh je jediný, kto si ponechal právo urobiť ma šťastným.

Duchovní pořady

Premiéra: 15.1.2022

Výroba: 2021