I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

25. 1. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 25.1.2022

Výroba: 2022

REPORTÁŽE

 

Služba lektorů a katechetů

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako Neděli Božího slova. Při mši svaté v bazilice svatého Petra použil poprvé revidovaný ritus pro formální udělení služby nových lektorů církve. Loni poprvé ji papež otevřel ženám a podobně i nový obřad udělení služby katechety.


Den modliteb za mír na Ukrajině

Papeže Františka znepokojuje rostoucí napětí na Ukrajině a hrozba ruské invaze. Při nedělní modlitbě Anděl Páně proto vyzval ke dni modliteb za mír.


Pouť za jednotu křesťanů na Velehadě

S úmyslem prosit za jednotu křesťanů se sešli věřící v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Následovala modlitba v kapli Matky svaté Jednoty a v Královské kapli u hrobu Antonína Cyrila Stojana.


Výsledek Tříkrálové sbírky v Jablunkově

Letošní Tříkrálová sbírka skončila a nastalo počítání lidské štědrosti. V jablunkovské charitě sbírka překonala všechny dosavadní rekordy. Po loňském, převážně online koledování, bylo vidět radost z opětovného osobního setkání, které bylo pro zaměstnance Charity také velikým povzbuzením do další práce.


Přenesení ostatku Carola Acutise do Čech

Blahoslavený Carlo Acutis zemřel v patnácti letech. Jeho ostatky jsou uloženy v kapli Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Vbrzku budou přeneseny do Hradce Králové, kde se letos v srpnu uskuteční celostátní setkání mládeže.


Vzpomínka na Františka Skorinu

V bazilice svatých Petra a Pavla na Vyšehradě se konala zádušní mše za renesančního humanistu Františka Skorinu. Narodil se na území dnešního Běloruska, zasloužil se mimo jiné o první knihtisk v někdejším Litevském velkoknížectví a působil také v Praze.


Nemocniční kaplani v době kovidu

Už dva roky se svět potýká s koronavirovou pandemií. V rámci opatření proti nákaze jsou mimo jiné omezeny či zakázány návštěvy v nemocnicích. Pacienti v nich o to více vítají službu nemocničních kaplanů, kteří k nim mohou jako zaměstnanci nemocnic pravidelně přicházet, sdílet jejich těžkosti a přinášet naději.
Z DIÁŘE

 

Cheb, 26. ledna

Chebská monstrance

Farnost Cheb zapůjčuje dlouhodobě chebské galerii výtvarných umění vzácnou gotickou monstranci. O jejím významu v dějinách bude v galerii přednášet historička umění Helena Zápalková.


Vamberk, 27. ledna

Tati, kde jsi?

Ve Vamberku na faře bude projekce francouzského filmového dokumentu, vytvořeného v rámci mezinárodní ekumenické fraternity Net for God. Po filmu bude následovat diskuse.


Ostrava, 27. ledna

Den na BiGy

Biskupské gymnázium v Ostravě zve zájemce o studium k návštěvě školy. Připravuje rozvrh hodin z předmětů, které se na gymnáziu vyučují, a informace o studiu.


Plzeň, 29. ledna

Setkání zasvěcených osob

Plzeňské diecézní setkání zasvěcených osob s biskupem Tomášem Holubem začne mši svatou v katedrále svatého Bartoloměje. Na bohoslužbu je zvána rovněž veřejnost.


Praha, 29. ledna

Konference na podporu manželství

Konferenci iniciativ na podporu manželství pořádají v Praze církve a sdružení pečující o rodiny. Bude i panelová diskuze a prezentace nových kurzů.


Litomyšl, od 29. ledna

Od košilky k rubáši

Výstava v Litomyšli představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence. Ohlédne se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit.
Reportáže z Rome reports:

Pope Francis presents new rite to install men and women as catechists, lectors

Pope Francis calls for day of prayer for peace in Ukraine on Jan. 26Zpravodajství

Premiéra: 25.1.2022

Výroba: 2022